Všetko na tomto svete vibruje, uvoľňuje vibrácie aaj naše bunky.

Už staroveké kultúry zistilivýznam týchto vibrácií, a na základe poznatkov vyvinuli rôzne metódy pre podporu liečenia. Napríklad tibetská zvuková terapia,šamanské bubny, hojivé účinky krištáľov, terapia dotyku, čakrová terapia a tak ďalej.

V súčasnej dobe sa dostáva stále viac priestoru rôznym podobným terapiám, ako napríklad svetelná terapia, zvuková terapia, bio-rezonančná terapia, atd.

Tieto terapie sú taktiež založené na liečebnom účinkurôznych frekvencií.

Bez ohľadu na techniku použitia všetky spôsoby usilujú o obnovenie správnej frekvencie.

Reiki majster pri svojej práci transformuje univerzálnu energiu vesmíru a použitím svojej pravej ruky dodáva správne vibrácie do tela ošetrovaného subjektu. Tak isto liečiteľ pri použitíbio-rezonančného zariadenia obnovuje správnu rezonanciu buniek a orgánov.

Blahodarné účinky homeopatických liekov sú tiež založené na vibráciách. V mnohých prípadoch je homeopatikum tak veľmi zriedený, že samotná účinná látka nie je vykazatelná, "iba" jeho vibrácia.

Pri použití princípu bio-rezonančnejtechnológie môžeme získať informácie o zdravotnom stave nášho tela.