Biometrický kvantový rezonančný analyzátor tela- MAGNETSPACE

Magnetspace analyzátor tela obsahuje program, ktorý umožňuje zmerať Váš aktuálny zdravotný stav. Zariadenie integruje výsledky lekárskej vedy, bioinformatiky, elektrotechniky, a iných vied.
Teoretickým základom jeho fungovania je kvantová fyzika a medicína. Prístroj využíva najmodernejšie elektromagnetické technológie pre účel výberu slabého, nevyváženého magnetického poľa buniek k analýze.
Pri analýze sa zistí zdravotný a energetický stav testovanej osoby. 
Výsledky testu nemajú diagnostický význam, slúžia len pre informačné účely.
Vyšetrenie pomocou Magnetspace magnetickým analyzátorom tela je neinvazívny a rýchly spôsob na vyhodnotenie funkčnosti  ľudského tela. Analýza trvá asi 40-60 sekúnd.

Medzi jeho popredné vlastnosti patrí to, že je praktický, užívateľsky príjemný, jednoduchý, rýchly, úsporný, dobre a ľahko ovládateľný kýmkoľvek .
Ďalšie vedecké výskumy umožnia rozvoj potenciálu tohto nástroja v oblasti prevencie zdravia a veľkou mierou tak prístroj prispeje k rozvoju lekárskej starostlivosti.

Prístroj umožňuje vytlačiť 1-5 stránkové vyhodnotenie v jazyku podľa výberu, alebo uloženie a následné odoslanie výsledku v digitálnej forme pre klienta.

Priebeh merania: testovaná osoba priloží dlaň na detektor, a behom 40-60 sekúnd dostane prehľad o svojom aktuálnom zdravotnom stave.

Magnetspace analyzátor poskytuje informácie v nasledujúcich oblastiach:

 1. Srdce a cievna sústava
 2. Funkcia žalúdka a tráviaceho traktu
 3. Funkcia pečene a žlčníka
 4. Pulz a mozgové cievy
 5. Funkcia pankreasu
 6. Funkcia ľadvín
 7. Funkcia pľúc
 8. Mozog a nervová sústava
 9. Kosti
 10. Meridiány
 11. Reumatické ochorenia
 12. Cukor v krvi
 13. Fyzický stav
 14. Jedy, toxíny
 15. Stopové prvky, vitamíny
 16. Gynekológia
 17. Prostata
 18. Mužská sexuálna funkcia
 19. Pokožka
 20. Hormonálna sústava
 21. Imunitný systém
 22. Ťažké kovy
 23. Funkcia oka
 24. Obezita
 25. Aminokyseliny
 26. Sluch
 27. Paraziti, červy
 28. Analýza prsníkov
 29. Alergény
 30. Štítna žľaza
 31. Koenzímy
 32. Spojivové tkanivo - kolagén

Prístroj je ideálny na použitie v športových kluboch, fitnescentrách, kozmetických salónoch, wellness kluboch, v súkromných ordináciách, na klinikách, zdravotných centrách, na miestach predaja zdravotníckeho materiálu, pre firmy predávajúce produkty formou MLM, v masážnych centrách, pre liečiteľov a aj pre domáce použitie pre celú rodinu.

Vlastnosti prístroja:

 1. Profesionalita:
  Po preštudovaní miliónov prípadov a testov, vedci a počítačový technici pred niekoľkými rokmi spolu vyvinuli prístroj Magnetspace pre rýchlu analýzu aktuálneho stavu organizmu.
 2. Obsiahlosť: prístroj je použiteľný aj na rozsiahle vyšetrenie tela.
 3. Presnosť: Štatistické analýzy boli vykonané presne podľa vedeckých metód. Presnosť merania dosahuje až  90%, čo ho radí v tejto kategórii medzi najlepšie.
 4. Prevencia: Tento prístroj odhalí zmeny v stavu zdravia skôr, než sa objavia na fyzickej úrovni. Včasná detekcia umožňuje včasné začatie liečby.
 5. Jednoduchosť: Použitie je veľmi jednoduché. Po krátkom vysvetlení prístroj môže ktokoľvek ľahko používať .
 6. Pohodlnosť: Pomocou prístroja môžete urobiť kontrolné meraniakdekoľvek a kedykoľvek. To pomáha šetriť čas pre klienta (napr. dlhé fronty u lekára) a uľahčiť výber terapie pre odborníkov.
 7. Ekonomické: Cena za testovanie (aj cena zariadenia) je prijateľná aj pre priemerného človeka.
 8. Ochrana: Testovanie je neinvazívne, nebolestivé. Môžu ho bezpečne využiť aj tí, ktorí sa boja ihiel.

Princíp kvantovej medicíny

Ľudské telo je zložené z veľkého množstva buniek, ktoré postupne rastú, vyvíjajú sa, delia, regenerujú a nakoniec odumierajú - vlastne obnovujú sa charakteristickým bunečným delením. 25 miliónov buniek sa delí každú minútu v dospelom tele, zatiaľ čo z krvných buniek sa tvorí 100 miliónov za minútu. V priebehu delenia a rastu bunky jej nabité elementárne častice v jadre tvoria stavebný prvok molekúl z ktorých je tvorená bunka, a elektróny mimo jadra bunky sú v neustálom pohybe a tým neustále vyžarujú elektromagnetické vlnenie.

Elektromagnetické vlny vychádzajúce z ľudského tela presne indikujú jeho stav: zobrazujú rozdielny vzor keď je človek zdravý, chorý alebo má oslabené zdravie. Ak sa nám podarí určiť tieto vzory, môžeme určiť aj stav tela.

Podľa kvantovej medicíny príčina chorôb spočíva v zmene rotácii a smeru pohybu elektrónov umiestnených mimo atómové jadro, a to zmení funkciu atómov, z nich tvorených molekúl, buniek a nakoniec z nich zložených orgánov.

Vzhľadom k tomu, že častica elektrónu je elektromagneticky nabitá, tak v prípade zmeny jej rotácie a smere pohybu sa zmení aj elektromagnetické vlnenie samotného atómu. Avšak vykazovaná hodnota tejto zmeny vyvolanej ochorením, zmenou fyzického stavu v dôsledku nesprávnej životosprávy je veľmi nízka, pohybuje sa v rozmedzí nano- a mikrogauss.

Frekvenciu a energiu tohto slabého elektromagnetického poľa vykazovanú priamo alebo pomocou ručného senzora je možné porovnať s rezonančným spektrom jednotlivých chorôb a nutričných ukazovateľov, importovaných do prístroja tým spôsobom, že prístroj zosilní nameranú hodnotu a porovná ju so spektrom hodnôt uložených v prístroji.

Výsledná kvantová hodnota určuje povahu a závažnosť ochorenia a nutričnú úroveň. A nakoniec lekár vyhodnocuje tento výsledok.

Príklad: rakovinové bunky sa líšia od normálnych buniek, a tak sa líšia aj nimi vyžarované elektromagnetické vlny. Pri kvantovo- rezonančnom teste sa do tela testovanej osoby vyšle elektromagnetická vlna rakovinovej bunky. Pokiaľ sa v tele tejto osoby nachádzajú rakovinové bunky, tak začnú rezonovať, a túto rezonanciu prístroj zachytí. Čím viac rakovinových buniek sa v tele nachádza, tým bude signál silnejší a kvantová hodnota sa presunie do negatívneho spektra. Pokiaľ sa v tele nenachádzajú rakovinové bunky, tak nenastane rezonancia a kvantová hodnota sa presunie do pozitívneho spektra. Podobá sa to rádiovému signálu: vo vzduchu sa nachádza veľké množstvo rádiových vĺn. Keď chceme poslúchať určitú frekvenciu, tak si ju musíme naladiť. Po naladení nastáva efekt rezonancie a môžeme počúvať rádio.  Kvantová rezonancia funguje na tomto princípe.