Magnetspace – prístroj pre frekvenčnú terapiu

Vezmite si jednoduchý príklad: Ak sa živiny nemôžuv tele absorbovať  z nejakého energetického alebo informačného nedostatku, tak bez ohľadu na to, aké veľké množstvo výživy sme prijali jedlom alebo potravinovým doplnkom, nedosiahneme žiadny pozitívny účinok.

Pomocou Magnetspace analyzátora je možné zistiť aj také príčiny ochorení, ktoré konvenčná diagnostika nie je schopná odhaliť. Prístroj môže upozorniť na patogény, na choroby z nedostatku živín, na problémy vegetatívneho systému, dokonca na energetické a informačné nedostatky vnútorných orgánov. Akékoľvek zmeny v našom tele sú v kontexte so všetkými úrovňami nášho tela (štrukturálna- , biochemická-, energetická aj informačná úroveň). Takže je pochopiteľné, že zmena na informačnej úrovni vyvolá zmenu aj na iných úrovniach. Keď je napríklad choroba vyvolaná primárne zmenou na informačnej úrovni, napríklad ťažká psychická porucha, alebo dlhotrvajúce chronické ochorenie, bez preukázateľnej príčiny, tak prístroj, ako je Magnetspace frekvenčná terapia, môže pomôcť.

Za predpokladu, že v dnešnom svete najčastejšie civilizačné ochorenia majú psychosomatický základ, môžeme sa dostať k záveru, že liečením práve tohto bodu môžeme cielene vyliečiť všetky choroby. Dnešný lekársko-vedecký prístup k chorobám stále spočíva na princípenewtonovskej fyziky a úplne ignoruje psychosomatické/psychologické  faktory, zapojené do vývinu choroby. Takto  nastavené terapie v mnohých prípadoch zlyhávajú.  Termín „psychosomatika“ odkazuje na jednotu tela a duše a skúma efekt sociálnych interakcií pri vývine chorôb, ich priebehu a liečenia. V tradičnej orientálnej filozofii toto nie je novinkou. Známa energetická liečba v orientálnej medicíne v istom zmysle vyrovnáva  stav energetického poľa organizmu. Toto pôsobenie na fyzickú úroveň tela má vplyv na ostatné úrovne tela a spúšťa samoregeneračné mechanizmy.

Výsledky výskumov v  posledných desaťročiach poukazujú na zrejmú skutočnosť: naše myšlienky majú oveľa väčší vplyv na naše zdravie ako naše biochemické či energetické fungovanie. Všetky naše kroky predchádza tok informácií v našom mozgu a v skutočnosti naše myšlienky a pocity rozbiehajú naše energetické prúdenie v tele. Hovoríme o energetickom bloku – a takmer nikdy nemyslíme na informačný blok.  Je to tak aj pri nízkej hladine energie – nedostatok informácií alebo nekompatibilná energia – nesprávna kombinácia informácií.

Tak isto ako klasifikujeme energiu na: dobrú, zlú, nízku, vysokú, koncentrovanú alebo nedostatočnú – mali by sme klasifikovať aj informácie. Tak ako aj energia má rôzne formy, aj informácia musí mať rôzne podoby. Na základe týchto poznatkov môže byt informačná medicína definovaná ako veda o tom, ako nahradiť chýbajúce informácie, odstrániť informačné bloky alebo neplatné informácie.

Aby sa pri frekvenčnej terapii s Magnetspace prístrojom vybrala správna informácia (frekvencia), je vhodné najprv vykonať analýzu celého tela s prístrojom Magnetspace analyzátor alebo s prístrojom Magnetspace 3D NLS. Na základe výsledku analýzy si môžeme ľahko vybrať a nastaviť správny frekvenčný program. Prístroj obsahuje vopred nastavené rezonančné parametre (frekvencia, intenzita, amplitúda), ktoré sú výsledkom mnohoročného výskumu. Tento výskum umožnil vytvorenie terapeutického prístroja, ktorý je schopný ovplyvniť základné bioinformačné procesy v organizme, a tým naštartovať alebo regulovať samoregeneračné mechanizmy v tele.  Okrem zlepšenia regeneračných schopností tela, odstránenia negatívnych vplyvov vonkajších činiteľov alebo znečisteného prostredia, prístroj je schopný aj liečiť určité ochorenia.

Najznámejšie oblasti pre liečbu frekvenčnou terapiou:

Alergia (ekzém, psoriáza, dermatitída, apod.), chronické ochorenie tráviaceho traktu (reflux, zápal hrubého čreva, absorpčné nedostatky, apod.), návykové choroby (alkohol, fajčenie, drogy), náchylnosť na infekčné ochorenie, dodatočná liečba pri onkologickom ochorení, zníženie bolesti, choroby pohybového aparátu, odstránenie toxínov (zintenzívnenie funkcie pečene, obličiek a lymfatického systému), gynekologické problémy (menštruačné problémy, neplodnosť, apod.), chronické ochorenie dýchacích ciest, choroby srdcovo-cievneho systému, metabolické problémy, hormonálne problémy, poranenia, zlomeniny, rekonvalescencia, prevencia, apod.